top of page

קבוצת מרפאן ישראל הוקמה על ידי מאובחנים בתסמונת MARFAN ובני משפחותיהם,

בקבוצה שותפים בעלי תסמונות רקמת חיבור וסקולריות

נוספות כגון LDS ,vEDS. מטרת הקבוצה לשתף מידע ותמיכה, לפעול להעלאת המודעות לתסמונת ולקדם נושאים משותפים בפני מוסדות וארגונים.


מאובחנים בתסמונת מוזמנים להצטרף לקבוצה

ע"י פניה אל -

marfan-grp@googlegroups.com

055-7271417 WhatsApp

סיפורים אישיים

ההתמודות עם השלכות התסמונת מביאה עימה שלל תחושות

חוויות ונקודות מבט שונות.

בדפים הבאים חברי הקבוצה

משתפים את הסיפור האישי שלהם 

סרטון הסבר התמודדות עם התסמונת

סרטון הסבר אודות התסמונת 
www.osmosis.org

 אבחון וטיפול

בשל השונות הקלינית הנרחבת  לעיתים  אבחון התסמונת אינו פשוט ומתבסס  ברובו על הסימנים הקליניים בהתאם לקריטריונים המופיעים במסמך GHENT  אשר עודכן בשנת 2010 .

כיום בניגוד לעבר הלא רחוק, קיימת אפשרות לבצע סריקה גנטית  לחיפוש הגן הפגום   אך יש לזכור כי תוצאותיה  לא מובטחות והבדיקה עדיין משמשת כפרמטר נוסף ואינה תחליף לאבחון הקליני

אודות

קבוצת מרפאן ישראל הוקמה על ידי מאובחנים בתסמונת MARFAN ובני משפחותיהם,

בקבוצה שותפים בעלי תסמונות רקמת חיבור וסקולריות

נוספות כגון LDS ,vEDS. מטרת הקבוצה לשתף מידע ותמיכה, לפעול להעלאת המודעות לתסמונת ולקדם נושאים משותפים בפני מוסדות וארגונים.
מאובחנים בתסמונת מוזמנים להצטרף לקבוצה

ע"י פניה אל -

marfan-grp@googlegroups.com

055-7271417 WhatsApp

contact
bottom of page