top of page

מדריכים

physical activity.jpg

ספורט ומרפאן 

מומלצת פעילות ספורטיבית אירובית מתונה,שמירה על תזונה ואורח חיים בריא ונכון, הורדת לחץ-דם הימנעות ממצבי לחץ. הימנעות מספורט תחרותי ,ספורט מגע (ספורט בו ייתכנו חבלות)  ומאמץ איזומטרי כמו הרמת משקולות כבדות או מתח וכן הימנעות משינויים מהירים בלחץ אטמוספרי - צלילה 

למידע נוסף

Physical Activity Guidelinse

info for Teacher.jpg

מידע למורה

ילדים\סטודנטים המאובחנים במרפאן זקוקים לעיתים להתאמות והתייחסות מיוחדת למצבם  בסביבת הגן\בית הספר\מוסד הלימודים הן בהיבט הפיזי בשל הליקויים והמגבלות הנובעות ממצבם והן בהיבט הפסיכולוגי בשל שונתם הפיזית אשר גורמת לעיתים הערכה עצמית נמוכה ותחושת בדידות חברתית 

מדריך זה מנסה לתת אינפורמציה בסוגיות אלו 

למידע נוסף - Information for the Teacher

Growing Older With Marfan.jpg

להזדקן עם מרפאן

תוחלת החיים של הלוקים במרפאן הולכת ועולה עם התפתחות הרפואה ודומה כיום לממוצע באוכלוסיה הכללית ,יחד עם זאת תופעות רבות השכיחות בגיל מבוגר מופיעות אצל לוקים במרפאן מוקדם יותר מסמך זה מוסיף מידע בנושא  

Aging With Marfan  - למידע נוסף 

bottom of page